ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก   ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
Email : bs@bangsak.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน