ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                       

 
                                                                   สีประจำโรงเรียน  
                                      สี ม่วง-เหลือง