ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมขยายผลเครือข่าย Glob
         โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบางสักเข้าร่วมการขยายผลเครือข่ายGLOBE และได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นระยะดังนี้.
       1.ร่วมอบรมเฃิงปฏิบัติการเพื่อติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่น ในการเก็บเมฆ และสำรวจยุง 
       2.มีการใช้แอฟในการเก็บเมฆและฝน..เก็บยุง..
       3.สอนการใช้ตั้งเครื่องวัดน้ำฝนและอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
       4.สำรวจและสร้างฝายชะลอน้ำ
       5.สอนวัดขนาดต้นไม้
       6.สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำสัตว์พืชหลังจากการสร้างฝายชะลอเพื่อทำวิจัยและโครงงาน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,15:43   อ่าน 638 ครั้ง