ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านบางสัก เข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงขยายผลฐานการเรียนรู้ การถอดบทเรียน การเขียนแผน เวอร์ชั่น v 3.3 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนบ้านโคกยาง
ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 นายประนอม ศรัทธาประยูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านบางสัก เข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงขยายผลฐานการเรียนรู้ การถอดบทเรียน การเขียนแผน เวอร์ชั่น v 3.3 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนบ้านโคกยาง ขอเข้ารับประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,22:50   อ่าน 38 ครั้ง