ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมานิเทศติดตามการดำเนินงานเรียนรวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา๒๕๕๘

นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 821 ครั้ง