โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
ผลงานวิชาการ Best Practice ด้านสื่อ นวัตกรรม (ระดับประเทศ)
นำเสนอผลงานวิชาการในงานการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ ๔ ระดับประถมศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ

นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการรายงาน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1468 ครั้ง