โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพิการเรียนรวมปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ น. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายโชติ  มลยงค์  เป็นประธาน   นายกำจัด  จังเม่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสักรองประธาน  นางจันทรา  แสงรัตน์  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ปกครองนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน ๒๓ คน   ดำเนินการแจ้ง แผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล(IEP)คูปองการศึกษา และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเรียนพิการเรียนรวม 

นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม  ผู้รายงาน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1076 ครั้ง