โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ ผู้รายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 979 ครั้ง