ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
ผลงานวิชาการ Best Practice ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม(ระดับประเทศ)
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice )ระดับประเทศ(เหรียญเงิน) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙


นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ  ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ  ผู้รายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 5977 ครั้ง