โรงเรียนบ้านบางสัก
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7529-2306
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙ ระดับชาติ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นป.๑-ป.๖ เด็กชายอรรถพล   บุญเกื้อ     เด็กหญิงอังคณา  บุญเกื้อ  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ ระดับชาติ  ปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ   ผู้รายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1330 ครั้ง