ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกำจัด จังเม่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา